bo warto

Głównym celem projektu pn.: ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…” jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych.

CZĘŚCI PROJEKTU
1) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych dla Polski.
2) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych lokalnie (do poziomu powiatu).
3) Przygotowanie 5 minutowego filmiku pt.: „Bo warto pamiętać”.
4) Zakończenie części konkursowej Projektu.
5) Wakacyjne warsztaty archeologiczne/historyczne.