dietetyk15 grudnia 2019r. uczniowie kl. I-III uczestniczyli w spotkaniu z dietetyczkami z Centrum Dietetycznego Naturhouse Radom Chrobrego. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak należy właściwie się odżywiać oraz jak ważna dla zdrowia jest aktywność fizyczna. Wspólnie budowały piramidę zdrowego żywienia. Miały również możliwość poznania zawodu dietetyka.

dietetyk 2 dietetyk 3

Dowiedziały się, że celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

Dziękujemy p. Elizie Prasek i p. Ilonie Szymaniak

za wspaniałe spotkanie i interesujące zajęcia.

dietetyk 4 dietetyk 5

Edyta Mróz

logopeda 112 listopada 2019 r. uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach z p. Agnieszką Piotrowską - logopedą. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

Dzieci nauczyły się, jak poprawić jakość swojej wymowy przez proste ćwiczenia językowe. Okazało się, że zawód logopedy jest bardzo potrzebny, nie tylko małym dzieciom,  ale również artystom, politykom, mówcom, recytatorom, jak również ludziom chorym, którzy muszą uczyć się mowy od nowa.

Dziękujemy p. Agnieszce Piotrowskiej za spotkanie

 Edyta Mróz

Serdeczne podziękowania dla Pani Marii Walasik
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za szerzenie świadomości konsumenckiej wśród uczniów.


konsument i jego prawaDnia 9 października 2019r., po raz drugi w naszej szkole, mieliśmy przyjemność gościć Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Marię Walasik. W ramach wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy ósmej wzięli udział w zajęciach dotyczących konsumentów i ich praw.
Podczas spotkania poruszano szereg zagadnień, między innymi: kto jest konsumentem w świetle przepisów, jakie ma prawa, co to jest reklamacja i czym różni się od gwarancji? Młodzież poznała przepisy dotyczące zakupów przez Internet oraz tryb dochodzenia roszczeń, np.: w jakich okolicznościach i w jaki sposób zgłosić reklamację. Dowiedzieliśmy się też, jak szeroki zakres zadań ma Powiatowy Rzecznik Konsumentów i z kim współpracuje. Korzystając z wiedzy i doświadczenia Pani Marii Walasik, otrzymaliśmy szereg wskazówek dotyczących kształtowania świadomości konsumenckiej. Pozycja konsumenta na rynku jest bowiem ściśle powiązana z jego znajomością prawa, dostępem do informacji i edukacją konsumencką. Niezależnie od spraw, jakie nas pochłaniają, powinniśmy poznać lub przynajmniej umieć znaleźć podstawowe regulacje prawne, które nas dotyczą. Warto też mieć świadomość, do kogo można zwrócić się o pomoc.

                                Barbara Woźniakowska

spotkanie z p. KRUS 24 czerwca 2019 r. uczniowie klas I-III brali udział w spotkaniu z pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z placówki terenowej w Białobrzegach, panią Lidią Nader. Głównym założeniem spotkania było promowanie wśród uczniów bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,  a także poznanie pracy rolnika.

Pracownica KRUSu zapoznała uczniów z zasadami bezpieczeństwa w rolnictwie i sposobami prawidłowego korzystania ze sprzętu rolniczego w czasie niektórych drobnych prac wykonywanych przez dzieci. Wskazała jak postępować i zachowywać się podczas wypadków. Dużo czasu poświęciła omówieniu czynności, których dzieci nie powinny wykonywać w gospodarstwie rolnym.

Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki i książeczki informacyjne z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym pogłębią wiedzę uczniów i rodziców z zakresu zapobiegania niebezpieczeństw podczas prac w gospodarstwie rolnym.

Klasa 7 w pierwszy dzień wiosny wybrała się na rajd pieszy do Białobrzeg. Uczniowie mieli możliwość poznanie specyfiki pracy różnych zawodów. Rozmawiali z przedstawicielami takich zawodów jak pracownika stacji paliw, policjanta oraz strażaka. Mieli okazje porozmawiać z pracownikami, dowiedzieć się tego, co w danym zawodzie ich interesowało, zadać swoje pytania. 

Czytaj więcej...