Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej     w Suchej. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych .  

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się   w szkole i przedszkolu, aby interesy placówek nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. 

Rada Rodziców:

Może wystąpić z rożnymi wnioskami do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej. Zadaniem jest pozyskiwanie i zbieranie funduszy by "ufundować" swoim dzieciom nagrody w konkursach, słodycze z okazji uroczystości, zabawki oraz dodatkowy sprzęt pomagający w nauce np. laptop, komputery, książki do biblioteki itp. Pomaga w organizowaniu uroczystości i wycieczek do zakładów pracy.

 Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: EWA CIEŚLAK
Zastępca: MAGDALENA ROSA
Sekretarz: ANNA STOLARCZYK
Skarbnik: DOROTA MAJEWSKA

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w kwocie:

- 30 pln jedno dziecko

- 40 pln dwoje lub więcej dzieci.

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej

Bank Spółdzielczy

19 9117 0000 0000 0853 2000 0010

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty. 

Rada Rodziców

 

 

 

Szanowni rodzice pragniemy poinformować, iż w II półroczu roku szkolnego2015/2016 ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców zakupiono:

 

- chustę animacyjną na zajęcia rytmiki

- sprzęt do zajęć wychowania fizycznego (9 sztuk piłek: do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej)

- gry i puzzle do świetlicy szkolnej                          

- stroje dla harcerzy

- mapy historyczne i przyrodnicze 5 sztuk

- zorganizowany został „Dzień Dziecka”(grill, kosmetyki do malowania twarzy i paznokci)

- dofinansowano wycieczkę do Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego z okazji Dnia Dziecka

Łącznie Rada Rodziców dokonała zakupów na kwotę 5090 PLN.

 

 

 Zakup książek 

Rada rodziców ze środków pozyskanych ze sprzedaży stroików i ozdób Bożonarodzeniowych zakupiła 15 ksiażek pt. "Opowiadania z doliny Muminków" do biblioteki szkolnej.

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

 

 Zakupy Rady Rodziców

Dzięki środkom pozyskanym przez Radę Rodziców dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zakupione zostały zabawki z okazji Mikołajek. Radość dzieci była nie do opisania kiedy w dniu 4 grudnia 2015 roku w ich salach zjawił się Święty Mikołaj z workami pełnymi prezentów.
A oto one.