Informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej rozpoczyna się 1 marca 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku zawierającym terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok szkolny 2018/2019.

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (załącznik B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik 1B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY (załącznik 2B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik 3B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW (załącznik 4B) - do pobrania tutaj
 • POTWIERDZENIE WOLI (załącznik 5B) - do pobrania tutaj

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - do pobrania tutaj

DOKUMENTY 

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  - do pobrania tutaj 
 • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (załącznik nr 7 do wniosku) - do pobrania tutaj