flaga

Zapraszamy do udziału
w
RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”


Cele konkursu:
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej;
- budzenie wrażliwości historycznej;
- poszerzenie wiedzy z zakresu odbudowy państwowości polskiej
po rozbiorach;mapa- wzmacnianie więzi rodzinnych;
- popularyzacja trudnej formy plakatu.

Kategorie:
- oddziały przedszkole;
- klasy I-III;
- klasy IV-V;
- klasy VI-VII.


Kryteria:
- plakat w formacie A3: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, techniki łączone (wyklucza się stosowanie materiałów sypkich i plasteliny)

Koordynator konkursu: p. Beata Pośnik