REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  I KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

 

 REKRUTACJA DO SZKOŁY

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY

 • Zgłoszenie dziecka do szkoły  - do pobrania tutaj
 • Załącznik do zgłoszenia nr 1 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców - do pobrania tutaj

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 1 - Oświadczenie o rocznym obowiązku przedszkolnym - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 3 - Deklaracja o godzinach pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 4 - Oświadczenie o rodzeństwie kandydata - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 5 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - do pobrania tutaj
 • Załącznik do wniosku nr 6 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny - do pobrania tutaj
 • Umowa z rodzicami - do pobrania tutaj